Privacyverklaring

Privacy staat bij Probroed & Sloot hoog in het vaandel. Deze privacy- en cookieverklaring geeft u duidelijkheid over uw rechten, hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken en over hoe wij omgaan met onze website.

Persoonsgegevens die worden verwerkt door Probroed & Sloot

Probroed & Sloot verwerkt persoonsgegevens die door u aan Probroed & Sloot zijn verstrekt. Dit kan zijn bijvoorbeeld als u sollicitant, werknemer, klant, relatie, leverancier of wederpartij bent dan wel dat er op een andere wijze een relatie is tussen u en Probroed & Sloot of aan Probroed & Sloot gelieerde bedrijven.
Daarnaast verwerkt Probroed & Sloot mogelijk persoonsgegevens die u niet zelf hebt verstrekt maar die noodzakelijk zijn voor het behartigen van uw belangen, zoals bij de uitvoering van een overeenkomst. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor zover die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het ter zake dienende doel.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Probroed & Sloot verwerkt de verzamelde gegevens op basis van minimaal een van de volgende gronden.

-       Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel.

-       Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten.

-       Indien de verwerking noodzakelijk is om door Probroed & Sloot te kunnen worden voldaan aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

-       Indien Probroed & Sloot de vitale belangen van betrokkene of van andere personen dient te beschermen.

-       Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Probroed & Sloot.

 Voorbeelden waarbij Probroed & Sloot persoonsgegevens verwerkt:

-       Contactgegevens en andere persoonsgegevens noodzakelijk voor het afhandelen van onderling geldende overeenkomsten.

-       Persoonsgegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn, zoals de KvK, ten behoeve van het uitvoeren van onderling geldende overeenkomsten.

-       Contactgegevens verstrekt tijdens aquisitiegesprekken, kennismakingen, bijeenkomsten en andere evenementen om contact op te kunnen nemen op basis van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dan wel met uw toestemming.

-       Om onze website en dienstverlening te verbeteren verzamelen wij onder andere het IP-adres en surfgedrag op onze website. Dit wordt gedaan op grond van het gerechtvaardigd belang. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat Probroed & Sloot uw persoonsgegevens deelt met een derde, zoals overheidsinstanties en externe dienstverleners. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onze groepsvennootschappen. Probroed & Sloot zal enkel uw persoonsgegevens delen indien daar een van bovenstaande gronden voor van toepassing is.

Wanneer Probroed & Sloot uw persoonsgegevens deelt met derde partijen zijn die gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) en zullen wij er zorg voor dragen dat passende maatregelen worden genomen. Hierbij kunt u denken aan het afsluiten van (verwerkings)overeenkomsten waarin wordt afgesproken op welke wijze de persoonsgegevens gebruikt dienen te worden.

Bewaartermijn

Het is afhankelijk van het type persoonsgegeven en het doel waarvoor deze wordt gebruikt wat de bewaartermijn is. Probroed & Sloot zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Hierna zullen de persoonsgegevens worden verwijderd of vernietigd dan wel geanonimiseerd.

Beveiliging

Ter bescherming van uw persoonsgegevens zorgt Probroed & Sloot voor passende beveiliging om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Deze maatregelen bestaan uit fysieke en technische maatregelen om de toegang tot persoonsgegevens te beschermen, in lijn met daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Rechten

Indien u gebruik wenst te maken van een van uw rechten met betrekking tot het inzien van alle over u verzamelde persoonsgegevens, dan wel uw recht tot corrigeren, verwijderen, dataportabiliteit of bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Probroed & Sloot door te mailen naar privacy@probroed.com.

Wijzigingen privacyverklaring

Probroed & Sloot behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien nieuwe actualiteiten zich voordoen, zoals nieuwe wetgeving. Indien u de meest recente versie wilt raadplegen dan kunt u deze vinden op onze website www.probroed.com.

Verantwoordelijk

Probroed & Sloot is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Voor vragen die u heeft of andere opmerkingen of klachten omtrent deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn: privacy@probroed.com of tel. 0544-473000.

Cookieverklaring

Probroed & Sloot maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring van de website en voor de verzameling van web statistieken onder de bezoekers aan onze websites.

Noodzakelijke services en cookies:

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies stellen u bijvoorbeeld in staat te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Deze noodzakelijke cookies kunt u niet weigeren.

Geplaatst door

Wat het cookie doet

 

Webtoolkit

Cookies die geplaatst worden door onze webtoolkit zijn noodzakelijk voor het bouwen en beheren van de website

Er wordt geen data met derden gedeeld.

 

Analytische cookies:

Deze cookies verzamelen informatie over hoe de website van Probroed & Sloot wordt gebruikt. Deze wordt gebruikt voor analyse en zorgen ervoor dat anonieme gebruikersstatistieken en -rapportages kunnen worden gemaakt. Deze informatie kan worden ingezet ter verbetering van de marketing activiteiten, waaronder de website.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van Google Analytics welke 'privacy vriendelijk' is ingesteld. Derhalve is de impact van deze cookies op uw privacy gering en mogen deze zonder toestemming worden geplaatst.

Geplaatst door:

Wat het cookie doet:

 

Google Analytics

Wij gebruiken cookies van Google Analytics om te meten hoe u de website gebruikt. Bijvoorbeeld hoe u ons heeft gevonden, en welke pagina’s u op de website bekijkt.

De data is geanonimiseerd en wordt niet gedeeld met Google. Het anonimiseren van de data wordt gedaan door het afschermen van de laatste 8 cijfers van uw IP-adres. Er worden verder geen andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics afgenomen.